Home / Bảng giá vận chuyển

Bảng giá vận chuyển

            EXPRESSWORLDWIDE
                     
                    Từ Việt nam
Tài liệu                            Giá trị bằng VND
Trọng lượng (kg)  Vùng 1  Vùng 2  Vùng 3  Vùng 4  Khu 5  Vùng 6  Vùng 7  Vùng 8  Vùng 9  Vùng 10
0.5              839,434              842,573              845,712              850,453              935,406              965,259              968,398              984,160            1,201,215          1,478,045
1.0              910,160              913,299              943,220              958,981          1,058,092           1,094,224           1,094,224           1,152,461           1,419,807          1,715,471
1.5              980,887              984,026          1,020,224           1,067,509           1,180,779          1,223,188          1,243,625          1,319,160          1,640,002          1,952,896
2.0          1,051,614           1,054,753           1,097,229          1,176,037          1,303,465          1,352,153          1,393,026          1,485,859          1,860,197          2,190,322
No-Document                    
Weight (kg)    Zone 1    Zone 2    Zone 3   Zone 4    Zone 5    Zone 6    Zone 7    Zone 8    Zone 9   Zone 10
0.5              916,148              971,180          1,002,703          1,008,981          1,114,370          1,122,184          1,122,184          1,136,410          1,301,572          1,609,792
1.0              986,875          1,040,371          1,109,628          1,117,509          1,235,454          1,246,407          1,246,407          1,309,386          1,521,767          1,847,217
1.5          1,057,602          1,109,562          1,189,772          1,226,037          1,356,538          1,395,808          1,408,431          1,476,085          1,740,359          2,084,643
2.0          1,128,328          1,178,752          1,269,916          1,334,565          1,477,621          1,545,209          1,570,454          1,642,784          1,958,951          2,322,068
2.5          1,202,194          1,247,943          1,350,059          1,443,093          1,598,705          1,667,896          1,732,478          1,809,483          2,177,543          2,559,494
3.0          1,263,504          1,306,114          1,417,647          1,545,343          1,719,789          1,793,721          1,875,601          1,962,023          2,383,579          2,784,364
3.5          1,324,814          1,364,285          1,485,235          1,647,593          1,840,872          1,919,547          2,018,725          2,114,563          2,589,615          3,009,233
4.0          1,386,124          1,422,456          1,552,823          1,749,843          1,961,956          2,045,372          2,161,848          2,267,103          2,795,650          3,234,103
4.5         1,447,434         1,480,627         1,620,411         1,852,092         2,083,040         2,171,198         2,304,971         2,419,643         3,001,686         3,458,973
5.0         1,508,744         1,538,798         1,687,998         1,954,342         2,204,124         2,297,023         2,448,094         2,572,183         3,207,722         3,683,843
5.5         2,328,176         2,366,194         2,549,019         2,945,591         3,283,446         3,410,933         3,602,038         3,768,895         4,654,549         5,278,638
6.0         2,397,792         2,435,810         2,612,721         3,068,939         3,428,675         3,566,132         3,757,236         3,933,978         4,901,329         5,547,215
6.5         2,467,407         2,505,425         2,676,422         3,192,286         3,573,904         3,721,330         3,912,435         4,099,062         5,148,109         5,815,792
7.0         2,537,023         2,575,041         2,740,124         3,315,634         3,719,134         3,876,529         4,067,633         4,264,145         5,394,889         6,084,369
7.5         2,606,638         2,644,656         2,803,826         3,438,982         3,864,363         4,031,727         4,222,832         4,429,228         5,641,669         6,352,946
8.0         2,676,254         2,714,272         2,867,527         3,562,330         4,009,592         4,186,926         4,378,030         4,594,311         5,888,449         6,621,523
8.5         2,745,869         2,783,887         2,931,229         3,685,678         4,154,822         4,342,124         4,533,229         4,759,395         6,135,229         6,890,100
9.0         2,815,484         2,853,503         2,994,930         3,809,025         4,300,051         4,497,323         4,688,427         4,924,478         6,382,009         7,158,678
9.5         2,885,100         2,923,118         3,058,632         3,932,373         4,445,280         4,652,521         4,843,626         5,089,561         6,628,789         7,427,255
10.0         2,954,715         2,992,733         3,122,333         4,055,721         4,590,509         4,807,720         4,998,824         5,254,644         6,875,569         7,695,832
10.5         2,996,535         3,036,497         3,191,949         4,131,335         4,660,125         4,879,363         5,082,380         5,352,055         7,026,797         7,892,766
11.0         3,038,355         3,080,260         3,261,564         4,206,949         4,729,740         4,951,006         5,165,935         5,449,466         7,178,025         8,089,700
11.5         3,080,175         3,124,023         3,331,179         4,282,562         4,799,356         5,022,649         5,249,491         5,546,877         7,329,252         8,286,634
12.0         3,121,995         3,167,786         3,400,795         4,358,176         4,868,971         5,094,292         5,333,046         5,644,288         7,480,480         8,483,568
12.5         3,163,815         3,211,549         3,470,410         4,433,790         4,938,587         5,165,935         5,416,602         5,741,699         7,631,708         8,680,502
13.0         3,205,635         3,255,312         3,540,026         4,509,404         5,008,202         5,237,578         5,500,157         5,839,110         7,782,936         8,877,436
13.5         3,247,455         3,299,075         3,609,641         4,585,018         5,077,818         5,309,221         5,583,712         5,936,521         7,934,163         9,074,370
14.0         3,289,275         3,342,838         3,679,257         4,660,632         5,147,433         5,380,865         5,667,268         6,033,932         8,085,391         9,271,304
14.5         3,331,095         3,386,601         3,748,872         4,736,246         5,217,049         5,452,508         5,750,823         6,131,343         8,236,619         9,468,238
15.0         3,372,915         3,430,365         3,818,488         4,811,860         5,286,664         5,524,151         5,834,379         6,228,754         8,387,847         9,665,172
15.5         3,414,735         3,474,128         3,888,103         4,887,473         5,356,279         5,595,794         5,917,934         6,326,165         8,539,074         9,862,106
16.0         3,456,555         3,517,891         3,957,719         4,963,087         5,425,895         5,667,437         6,001,490         6,423,576         8,690,302      10,059,040
16.5         3,498,375         3,561,654         4,027,334         5,038,701         5,495,510         5,739,080         6,085,045         6,520,987         8,841,530      10,255,974
17.0         3,540,195         3,605,417         4,096,949         5,114,315         5,565,126         5,810,723         6,168,601         6,618,397         8,992,757      10,452,908
17.5         3,582,015         3,649,180         4,166,565         5,189,929         5,634,741         5,882,366         6,252,156         6,715,808         9,143,985      10,649,842
18.0         3,623,835         3,692,943         4,236,180         5,265,543         5,704,357         5,954,009         6,335,711         6,813,219         9,295,213      10,846,776
18.5         3,665,655         3,736,706         4,305,796         5,341,157         5,773,972         6,025,652         6,419,267         6,910,630         9,446,441      11,043,710
19.0         3,707,475         3,780,469         4,375,411         5,416,771         5,843,588         6,097,295         6,502,822         7,008,041         9,597,668      11,240,644
19.5         3,749,295         3,824,233         4,445,027         5,492,384         5,913,203         6,168,938         6,586,378         7,105,452         9,748,896      11,437,578
20.0         2,720,249         2,781,024         3,292,207         4,124,900         4,452,821         4,656,586         4,995,995         5,417,283         7,549,505         8,920,563
20.5         2,754,844         2,826,639         3,350,378         4,176,793         4,501,575         4,768,253         5,096,642         5,513,255         7,691,092         9,101,420
21.0         2,789,439         2,872,254         3,408,549         4,228,686         4,550,329         4,879,920         5,197,289         5,609,227         7,832,679         9,282,278
21.5         2,824,035         2,917,870         3,466,720         4,280,579         4,599,083         4,991,587         5,297,936         5,705,199         7,974,266         9,463,135
22.0         2,858,630         2,963,485         3,524,891         4,332,472         4,647,837         5,103,254         5,398,583         5,801,171         8,115,854         9,643,993
22.5         2,893,225         3,009,100         3,583,062         4,384,365         4,696,591         5,214,920         5,499,230         5,897,143         8,257,441         9,824,850
23.0         2,927,821         3,054,715         3,641,233         4,436,258         4,745,345         5,326,587         5,599,877         5,993,115         8,399,028      10,005,708
23.5         2,962,416         3,100,330         3,699,404         4,488,151         4,794,099         5,438,254         5,700,524         6,089,087         8,540,615      10,186,565
24.0         2,997,011         3,145,945         3,757,575         4,540,044         4,842,853         5,549,921         5,801,171         6,185,059         8,682,202      10,367,423
24.5         3,031,607         3,191,560         3,815,746         4,591,937         4,891,607         5,661,588         5,901,818         6,281,031         8,823,789      10,548,280
25.0         3,066,202         3,237,175         3,873,917         4,643,830         4,940,362         5,773,255         6,002,465         6,377,003         8,965,376      10,729,138
25.5         3,100,797         3,282,790         3,932,088         4,695,723         4,989,116         5,884,921         6,103,112         6,472,975         9,106,964      10,909,995
26.0         3,135,393         3,328,405         3,990,258         4,747,616         5,037,870         5,996,588         6,203,760         6,568,947         9,248,551      11,090,853
26.5         3,169,988         3,374,021         4,048,429         4,799,509         5,086,624         6,108,255         6,304,407         6,664,919         9,390,138      11,271,710
27.0         3,204,584         3,419,636         4,106,600         4,851,402         5,135,378         6,219,922         6,405,054         6,760,892         9,531,725      11,452,568
27.5         3,239,179         3,465,251         4,164,771         4,903,295         5,184,132         6,331,589         6,505,701         6,856,864         9,673,312      11,633,426
28.0         3,273,774         3,510,866         4,222,942         4,955,188         5,232,886         6,443,255         6,606,348         6,952,836         9,814,899      11,814,283
28.5         3,308,370         3,556,481         4,281,113         5,007,081         5,281,640         6,554,922         6,706,995         7,048,808         9,956,486      11,995,141
29.0         3,342,965         3,602,096         4,339,284         5,058,974         5,330,394         6,666,589         6,807,642         7,144,780      10,098,073      12,175,998
29.5         3,377,560         3,647,711         4,397,455         5,110,867         5,379,148         6,778,256         6,908,289         7,240,752      10,239,661      12,356,856
30.0         3,412,156         3,693,326         4,455,626         5,162,760         5,427,902         6,889,923         7,008,936         7,336,724      10,381,248      12,537,713
   No-Document above 30kg (Multiplier rate per kg)
Weight (kg) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
31 – 70 438,358 439,828 477,362 499,802 505,813 531,191 543,213 552,897 644,261 744,641
+70kg 437,691 439,093 463,804 496,796 503,475 506,480 525,181 543,213 615,877 731,217
DHL EXPRESS 9:00 Giá               Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018
Thêm 750.000 VND vào tỷ giá TRÊN TOÀN THẾ GIỚI DHL EXPRESS            
DHL EXPRESS 12:00 Giá                  
Hotline: 0901982994